...allt har sin tid

och kanske att bloggen har haft sin...